Tematy pomocy

Tematy pomocy

Jak dodać muzykę do Portfolio?

http://www.flog.pl//ustawienia/portfolio/
1. W Portfolio, w podkategorii Muzyka, naciskamy „Przeglądaj”


2. dodajemy muzykę z dysku,


3. naciskamy „wyślij”


Zobacz także: